مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس:
فارس بیش از هر زمان آماده جذب سرمایه‌گذار است

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: فضای کنونی این استان بیش از هرزمان دیگری مهیای جذب حداکثری سرمایه‌گذاران است.

خبرگزاری فارس: فارس بیش از هر زمان آماده جذب سرمایه‌گذار است

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، علی همت در جلسه با گروهی از سرمایه‌گذاران با اشاره به وجود تعامل و هماهنگی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در استان فارس اظهار داشت: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان نیز بسترهای لازم برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در 56 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع فراهم شده است گفت: 20 شهرک صنعتی جدید در دو سال اخیر در استان فارس به مرحله واگذاری زمین رسید که این موضوع سبب شد استان فارس رکورد ساخت شهرک صنعتی را در کشور به خود اختصاص دهد که این موفقیت با حمایت‌های ویژه استاندار فارس حاصل شده است.

We believe the best products of saffron, pistachio and nuts are being produced in iran. Iran is the most aptful country in the world of export and import of nuts, fig saffron and pistachio.

وی افزود: تمام ظرفیت‌های قانونی را برای حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان به کار بسته‌ایم تا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه هم‌اکنون تمام مناطق این استان دارای حداقل یک شهرک و ناحیه صنعتی است گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان فارس در مناطق مختلف، هر شهرک صنعتی می‌تواند زمینه اشتغال و توسعه صنعتی پایدار را در شهرستان‌های فارس، فراهم کند.

همت واگذاری زمین به صورت اقساطی، تخفیف در واگذاری زمین تا سقف 50 درصد در مناطق محروم و اعطای تخفیفات به ازای اشتغال‌زایی در واحدهای صنعتی را از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی فارس اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد 60 درصد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس در سال گذشته گفت: این موضوع بیانگر اهتمام مدیریت ارشد این استان و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت شهرک‌های صنعتی این استان به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران است.

در این جلسه مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی فارس برای سرمایه‌گذاران تشریح و مقرر شد سرمایه‌گذاران براساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان فارس و نیز پتانسیل‌های موجود در شهرک‌های صنعتی نسبت به ایجاد واحدهای صنعتی اقدام کنند.